Boliger under oppføring

I Byggefeltet Frei Sentrum i Kristiansund kommune

Her har vi hatt en del bygg under oppføring for salg. Vi er nå i gang på Godhaugen som er et nytt felt i samme område.

Vi har også disponible tomter på Avereøy, nærmere bestemt i Øksenvågen boligområde med bare 10 minutt til Kristiansund sentrum og 10 minutt til Bruhagen. Dette er tomter med panoramautsikt mot by og hav.